Advokatfirman Tre§chow AB

 

 

 

Frederik Treschow

Startade Advokatfirman Treschow AB den 1 januari 2005 och har varit verksam i firman sedan dess.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan april 2003.

Från maj 1997 till december 2004 biträdande jurist vid en av landets största och ledande affärsjuridiska advokatfirmor, först i Stockholm och från oktober 2003 i Malmö.

Juris kandidat (Lunds universitet, 1997) och European Master in Law and Economics (1996).

Vid sidan av advokatverksamheten styrelseledamot i några företag inriktade mot jord-, skogs- och/eller fastighetsförvaltning samt i en allmännyttig stiftelse.

E-post: frederik(at)advokatfirmantreschow.se            Mobiltelefon: 0735-200 007