Advokatfirman Tre§chow AB

 

 

 

 

Advokatfirmans inriktning är affärsjuridisk rådgivning, i första hand för verksamheter som baseras på ägande av jord, vad man skulle kunna kalla "areell affärsjuridik".

Advokatfirman agerar rådgivare åt dels företagare, dels små och medelstora företag.

Ägare av och verksam i firman är advokat Frederik Treschow.

 


Adress         Karsholm, SE-291 94 Kristianstad         Tel          +46 (0)44 22 63 70

E-post        frederik(at)advokatfirmantreschow.se     Mobtel     +46 (0)735 200 007